Ἐπικοινωνία μέ Ἤπειρος Αὐτόνομη


Μπορεῖτε νὰ ἔρχεστε σὲ ἐπικοινωνία μὲ τὸ
 «Ἤπειρος Αὐτόνομη» γιὰ ἐρωτήσεις καὶ ἀποστολὴ ὑλικοῦ, σχετικὰ μὲ τὴν Αὐτονομία καὶ ἄλλα πολλά τῆς Βορείου Ἠπείρου στὸ email: 
epirusautonomi@gmail.com

Ο τύπος της εποχής (21 - 30 Απριλίου 1914)

[21 Απριλίου «Ακρόπολις» σελ. 3] Πεισματώδεις μάχαι περί το Αργυρόκαστρον. Χίλιοι Αλβανοί μεταβαίνουν προς ενίσχυσιν της Κορυτσάς.
Ο τύπος της εποχής (11 - 20 Απριλίου 1914)
[11 Απριλίου «Ακρόπολις» σελ. 6] Οι ιερολοχίται ετοιμάζονται διά τον αγώνα.
Ο τύπος της εποχής (1-10 Απριλίου 1914)
[1 Απριλίου «Ακρόπολις» σελ. 5] 100 χιλιάδες δραχμές υπέρ του ηπειρωτικού αγώνος.Ο τύπος της εποχής (26 - 31 Μαρτίου 1914)

Τα νέα γραμματόσημα της αυτονόμου Ηπείρου. Διοικητής Λιασκοβικίου. Γερμανός δημοσιογράφος αρχηγός ηπειρωτικού σώματος. [26 Μαρτίου «Ακρόπολις» σελ. 5]


Ο τύπος της εποχής (21 - 25 Μαρτίου 1914)

Οι επαναστάται της Ηπείρου καταδιώκουν λυσσωδώς τους Αλβανούς. Οι εκλεκτοί Ηπειρώται τρέχουν εκεί που τους καλεί το καθήκον. [21 Μαρτίου «Ακρόπολις» σελ. 6]

Ο τύπος της εποχής (16 - 20 Μαρτίου 1914)

Όλαι αι δυστυχίαι διά την Ήπειρον. (Άρθρον του αρχηγού της Χειμάρρας Σ. Σπυρομήλιου). Το κατηγορητήριον του Ζωγράφου κατά της κυβερνήσεως. [16 Μαρτίου «Ακρόπολις» σελ. 1]

Ο τύπος της εποχής (11-15 Μαρτίου 1914)

Το ηπειρωτικόν. Μάχη καθ’ όλην την γραμμήν. Θριαμβευτικαί νίκαι των ιερολοχιτών. Η μεγάλη μάχη της Οδρίτσανης. [11 Μαρτίου «Ακρόπολις» σελ. 5]

Ο τύπος της εποχής (6-10 Μαρτίου 1914)

Τι ακριβώς ελέχθη μεταξύ Θόμψων & Καραμάνου. Η διεύθυνσις του κινήματος ξέφυγε από τας χείρας του κ. Ζωγράφου. [6 Μαρτίου «Ακρόπολις» σελ. 5]

Ο τύπος της εποχής (1 - 5 Μαρτίου 1914)

Ημέραι παθών της Κορυτσάς. Η αλβανική κατοχή της περιφερείας. [1 Μαρτίου «Ακρόπολις» σελ. 1]
                                                                 

Συνοπτικός πίνακας υλικού εφημερίδων γιὰ τὴν Βόρειο Ήπειρο 1914 - Α΄ μέρος

Δεῖτε τὸ πρῶτο μέρος (α΄) τοῦ πίνακα ποὺ ἀναγράφει τὸ ὑλικὸ τῶν ἐφημερίδων γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο τὸ 1914, ἀπὸ 1η Ἰανουαρίου ἕως καὶ 31 Μαρτίου.

Δεῖτε τὸν πίνακα…

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΣ

Ὁ δικέφαλος ἀετὸς ἔχει σηκωμένα 
τὰ φτερά του σὲ στάση ἐπίθεσης 
καθὼς διεκδικεῖ τὴν ἐλευθερία του
Τό ἔτος 2014 εἶναι ἔτος ὁρόσημο γιά τόν Ἑλληνισμό τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Πρίν ἀπό 100 χρόνια οἱ Βορειοηπειρῶτες ἀδελφοί μας, ἀντιδρώντας στά σκοτεινά σχέδια τῶν Μεγάλων Δυνάμεων τῆς ἐποχῆς (πού γιά δικούς τους λόγους ἐπεδίωκαν τήν ἵδρυση ἑνός ἐλεγχόμενου προτεκτοράτου στήν περιοχή) καί στήν ἀδυναμία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους νά προστατεύσει  τά ἐδάφη πού μέ αἷμα καί θυσίες ἀπελευθέρωσε 12 μῆνες πρίν, στόν Ά Βαλκανικό Πόλεμο, παίρνουν τήν τύχη τους στά χέρια τους. Μπροστά στήν κυνική ἀδιαφορία τῶν ἰσχυρῶν γιά τό Δίκαιο,  μέ πρωτοστάτιδα τήν τοπική ἐκκλησία, αὐτοοργανώνονται, ἱδρύουν στρατιωτικές ὁμάδες μέ παλλαϊκή συμμετοχή ἀνδρῶν, γυναικών καί νέων μαθητῶν, καί ἐγκαθιστοῦν στό Ἀργυροκάστρο τήν κυβέρνηση τῆς ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ. Ἀξιοσημείωτη ἡ συμμετοχή στόν ἀγώνα αὐτόν τόσο τῶν ἑλληνόφωνων ὅσο καί τῶν βλαχόφωνων, καί ἀλβανόφωνων Ἑλλήνων. Μέ τήν συμπαράσταση πολλῶν ἐθελοντῶν ἀπό τήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα καθώς καί βετεράνων τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, δίνουν ἕναν σκληρό ὅσο καί ἠρωϊκό ἀγώνα, τοῦ ὁποίου ἡ νικηφόρα ἔκβαση  3 μῆνες μετά, ὁδηγεῖ στήν ὑπογραφή τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας, τό ὁποῖο μέ τήν ὑπογραφή τῶν Μεγάλων Δυνάμεων ἀλλά καί τῆς ἴδιας της Ἀλβανίας, ἀναγνωρίζει τήν ἑλληνικότητα ὁλόκληρης τῆς περιοχῆς ἀπό τήν Χειμάρρα ὡς τήν Κορυτσά καί προβλέπει σημαντικά προνόμια (στήν οὐσία πολιτιστική, ἐκπαιδευτική, ἐκκλησιαστική καί τοπική αὐτοδιοίκηση) στόν Βορειοηπειρωτικό Ἑλληνισμό.
Σήμερα, 100 χρόνια μετά, τό Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας ἀποτελεῖ τό ἰσχυρότερο διπλωματικό καί πολιτικό ὅπλο τῶν Βορειοηπειρωτῶν στόν ἀγώνα τους γιά ἐπιβίωση στίς πατρογονικές τους ἑστίες.
Στόν ἐπικό αὐτόν ἀγώνα εἶναι ἀφιερωμένη ἡ ἰστοσελίδα αὐτή, πού δημιουργήθηκε μέ τήν προτροπή πολλῶν φίλων καί συνεργατῶν τῆς ΣΦΕΒΑ καί τοῦ ΠΑΣΥΒΑ, τόσο ἀπό τήν Βόρειο Ἤπειρο, ὅσο καί ἀπό τήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα. Σκοπός της εἶναι στή διάρκεια τοῦ 2014 νά...